ساعات تماس

شنبه - پنجشنبه: 08.00 - 14.00
Site-Logo

شماره تماس

07132303031

ایمیل تماس

info@helloseller.comحمل و نقل به انبار دیجی کالا


لطفا در انتخاب سایز محموله دقت فرمایید ، در صورت مغایرت بار با وسیله انتخابی، بار شما مشمول کرایه مضاعف خواهد گردید
تکمیل موارد ستاره دار الزامی است.


امروز ساعت تحویل محموله به انبار دیجیکالا، از ساعت 13 الی 14 می باشد. لطفا در انتخاب ساعت تحویل، حین ساخت محموله دقت فرمایید.
نیاز به بسته بندی :
بیمه :